Vad har barnvakterna för erfarenhet?

Alla barnvakter har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn inom åldrarna 0-5 år. Många har tidigare jobbat inom pedagogiskt arbete som au-pair, barnvakt eller på förskola.