Hur går betalningen till?

Din barnvakt tidrapporterar efter utfört pass. Sedan får du en faktura månadsvis utifrån barnvaktens arbetade timmar. Vi sköter det administrativa arbetet kring ditt RUT-avdrag.