Pedagogisk Nanny

Vi erbjuder pedagogisk nanny med mer kunskap och material kopplat till pedagogiskt arbete för barn i åldrarna 1-5 år. Genom ett nära samarbete med specialpedagogerna på förskolan Tellusbarn har vi tagit fram unikt undervisningsmaterial och övningar kopplat till språk, matematik och natur och teknik. Övningar är anpassade för att kunna göras i hemmet eller i parken med syftet att kunna göra barnpassningen både roligare och mer innehållsrik. Övningarna och lekarna som gör barnpassningen mer lärorik och spännande för både barnvakt och familj.

Samtliga barnvakter som jobbar med denna inriktningen får undervisningsmaterial för att kunna utöva lekar och övningar på ett pedagogiskt och kreativt sätt. Vi rekommenderar en undervisningsplan på 4-6 månader men kan både göras kortare och längre utifrån önskemål.


Samma barnvakt varje gång
Samma kontaktperson på kontoret
Alltid nöjdhetsgaranti
En pedagogisk nanny kommer tillsammans med era barn att utforska och jobba inom följande områden.

 

Matematik

Sortering och klassificering

Att generalisera, urskilja och särskilja egenskaper är grunden för den matematiska förståelsen.

Geometriska former

Att uppmärksamma former, figurer och geometriska begrepp utvecklar barns förståelse för rum, form och mönster.

Antal

Taluppfattning handlar om kunskap kring tal, räkning och antal. Genom att undersöka antal, ordning, mätning och förändring får barnet träna på detta.

Språk

Ord- och begreppsförråd

Att stimulera barns ord- och begreppsförråd är en central del av språkutvecklingen. Ordkunskap är den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla läsförståelse.

Fonologisk medvetenhet

Fonologisk medvetenhet handlar om att bli medveten om ordens byggstenar. Fonologisk medvetenhet är avgörande för läs- och skrivinlärningen senare i skolan.

Kommunikation och samspel

Kommunikation och samspel är grunden för mellanmänskliga relationer. Genom att ha ett gemensamt språk bygger vi relationer till varandra. . Barn utvecklar även sin identitet i samspel med andra.

Natur och teknik

Växter och djur

Om barn ges möjlighet att känna sig hemma i naturen och får kunskap om djur och natur är chansen större att de utvecklar ett engagemang de bär med sig i vuxen ålder.

Fysikaliska fenomen och kemiska processer

Att utforska fysikaliska fenomen och kemiska processer med barn handlar om att uppmärksamma exempelvis ljud, ljus, densitet och magnetism, för att skapa förståelse för sammanhang och naturvetenskapliga begrepp.

Konstruktion och teknik i vardagen

Att konstruera är ett av många uttryckssätt för barn. Genom konstruktion och utforskande om vardagsteknik skapas förståelse kring olika områden, som teknik, geometri, antal, mönster, balans, stabilitet och hållfasthet.Bli kontaktad för Nannyhjälp

Vår barnvaktsspecialist kontaktar dig inom
24 timmar, eller ring oss direkt på

010 -178 79 00

Namn

E-post

Telefonnummer
Bakgrund och erfarenhet

De flesta av våra barnvakter är i åldrarna 18-25 och studerar på gymnasie eller högskolenivå. Alla barnvakter har dokumenterad erfarenhet av arbete med barn. Många har tidigare jobbat inom pedagogiskt arbete som au-pair, barnvakt eller inom förskola. De flesta har erfarenhet av arbete med barn inom åldrarna 0-5 år.


Professionell rekryteringsprocess

Inom verksamheten har vi mångårig erfarenhet av rekrytering till förskoleverksamhet och ställer höga krav på våra barnvakter. Vi är en av få verksamheter på marknaden som har personlig intervju och introduktion med samtliga barnvakter. Utöver erfarenhet värdesätter vi personliga egenskaper inom kommunikation, engagemang och pedagogik. Vi gör en bakgrundskontroll med referenser samt begär utdrag ur belastningsregistret.


Grundläggande utbildning

Alla barnvakter genomgår HLR-utbildning för barn samt en introduktionskurs med fokus på vårt arbetssätt samt kommunikation med både barn och dig som förälder. Alla barnvakter har en olycksfalls- och ansvarsförsäkring.